Aktuellt

I verksamheten


1 Mars 2019

Nu har du chansen att delta i en uppsatstävling tillsammans med Folk och Försvar och Utrikespolitiska Förbundet där vinnaren får följa med på en studieresa till Israel och Palestina under hösten 2019. Uppsatsen ska handla om unga, fred och säkerhet och att hälften av världens befolkning är under 30 år och just åldersgruppen 18–29 år ofta är exkluderade från det politiska beslutsfattandet. Hur kan Sverige, andra länder samt internationella organisationer arbeta för att inkludera unga i arbetet för fred och säkerhet? 

Kalender

Kommande verksamhet

Kalender
  • Alla
  • Seminarier
  • Utbildning
  • Minister för en dag
Det finns inga händelser just nu.

Kommande seminarier

Det finns inga händelser just nu.

Kommande utbildningar

Det finns inga händelser just nu.

Kommande Minister för en dag

Det finns inga händelser just nu.

FoF Play

Direkt och i efterhand

Det finns inga händelser just nu.

Rikskonferensen

Följ konferensen direkt och i efterhand

Seminarier och konferens

Se våra seminarier i efterhand

Samtal med:

En intervjuserie om svensk försvars- och säkerhetspolitik

Samtal med: Efraim Gómez

Inspelat: 20 Februari 2019

Inspelat: 19 December 2018

Samtal med: Samtal med Dan Eliasson

Inspelat: 12 September 2018

Debatt och analys

Opinion, analyser och reportage

ARTIKEL | FOLK OCH FÖRSVAR
12 December 2018

PODD | FOLK OCH FÖRSVAR
25 Oktober 2018

OPINION | NIKLAS KARLSSON
19 Oktober 2018

OPINION | BEATRICE ASK
18 Oktober 2018

Artiklar

Senaste publicerade

Omvärldsbevakning

Media, myndigheter och samhällsinformation

Försvarsmakten.se

Livsviktig försörjning

Omvärldsbevakning

Sociala medier och bloggar

Twitter

Vi följer #säkpol

Försvarsbloggar

Stuprör, hängrännor och spindelväv

11 Oktober 2019 | Freddy Jönsson Hanberg

Agent Jan Segers debut

11 Oktober 2019 | Lars Gyllenhaal

Medicinska underrättelser

10 Oktober 2019 | Unknown

Polen har mer att säga

9 Oktober 2019 | Christian Braw

Over the Ice

7 Oktober 2019 | Andrew Wallace

"Det hände här"

4 Oktober 2019 | Lars Gyllenhaal

Bloggar

Varom är det frågan?

20 Oktober 2019 | Annika Nordgren Christensen

IKFF på första utskottet i FN:s generalförsamling

16 Oktober 2019 | Victoria Frisk Garcia

Blogg: Hållbar fred i Afghanistan kräver kvinnors deltagande

13 Oktober 2019 | Victoria Frisk Garcia

Kort om några av våra verksamheter

Minister för en dag

Utbildning

Minister för en dag är en upplevelsebaserad utbildning om internationella konflikter.

Varje år genomför vi utbildningen med ca 400 grupper och möter över 10 000 deltagare, främst i åldrarna 16-19 år.

Seminarier

Seminarier och konferens

Alla våra seminarier är kostnadsfria och öppna för alla.

Under ett år genomför vi över 50 seminarier om svensk försvars- och säkerhetspolitik och frågor som rör samhällets säkerhet.

Studieresor

Seminarier och konferens

Varje år arrangerar vi två studieresor. På våren åker vi en lite längre resa och på hösten en kortare.

Alla resor sker till självkostnadspris och vår målsättning är att skapa en stor bredd i vår delegation.

Rikskonferensen

Seminarier och konferens

Som du säkert redan vet är vi stolta över att årligen få bjuda in representanter från hela samhället till en tre dagars konferens i fjällmiljö.

Rikskonferensen genomförs årligen i mitten av januari.

Journalistutbildning

Utbildning

Folk och Försvar arrangerar utbildningar för blivande journalister om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

Utbildningen är till största delen en scenariobaserad övning i rapportering om kris och krig.

Försvars och Säkerhetsakademin

#UngSäk

Varje år bjuder Folk och Försvar – med stöd av Försvarsmakten, MSB och Försvarshögskolan – in 20 unga engagerade till en exklusiv akademi, som erbjuder fördjupad kunskap inom säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

 

Våra medlemsorganisationer

A

Advokatsamfundet

Allmänna Försvarsföreningen

 

B

Bilkåren

Brandmännens Riksförbund

Brandskyddsföreningen

 

C

Centerkvinnorna

Centerpartiets Ungdomsförbund

Centerstudenter

Civilekonomerna

 

E, F

Europeiska Ungdomsparlamentet

Fackförbundet ST

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Folksam

Fria Moderata Studentförbundet

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Radioorganisationen

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Föreningen Svenskt Flyg

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarsförbundet

 

G

Grön Ungdom

H, I

Hela Sverige ska Leva

Insatsingenjörernas Riksförbund

Invidzonen

 

J

Jusek

 

K

Kooperativa Förbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Kungliga Krigsvetenskapsakademien

Kungliga Örlogsmannasällskapet

 

L

Landsorganisationen i Sverige

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberala Ungdomsförbundet

Livsmedelshandlarna

 

M

Moderata Ungdomsförbundet

 

N, O

Naturvetarna
Officersförbundet

 

P

Polisförbundet

R

Reservofficerarna

Rikshemvärnsrådet

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Rymdforum Sverige

Rädda Barnen

 

S

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Scouterna

SEKO

Sjövärnskårernas Riksförbund

S-kvinnor

SME-D

Socialdemokratiska Studentförbundet

Stöldskyddsföreningen

Svensk Handel

Svensk Soldat

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bankföreningen

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Brukshundklubben

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Kyrkan

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Svenska Pistolskytteförbundet

Svenska Röda Korset

Svenska Soldathemsförbundet

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Farmaceuter

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Läkarförbund

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Reservofficerare

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

Swedish Association of Civil Security

Säkerhetsbranschen

Säkerhetsföretagen

Säkerhets- och försvarsföretagen

 

T

Teknikföretagen

Tjänstemännens Centralorganisation

Tull Kust

 

U

Ung Media

Ung Pirat

Ung Vänster

Utrikespolitiska Förbundet

Utrikespolitiska Institutet

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...