Rapport från Öland

För tredje året i rad genomförde Folk och Försvar ett seminarium under totalförsvarsdagen i Stora Rör på Öland. Fredrik Müller-Hansen, verksamhetsansvarig på Folk och Försvar var på plats och det här är hans intryck.

Totalförsvarsdagen sammanfaller med den årliga skördefesten, varpå ett stort antal människor brukar finna vägen ner till Stora Rör för att ta del av de aktiviteter som anordnas. En av de aktiviteterna är ett seminarium med ett totalförsvarstema, anordnat av Folk och Försvar. Årets seminarium gick under rubriken ”Totalförsvaret – en angelägenhet för hela folket”. Talare var Jonas Haggren från Försvarsmakten, Thord Eriksson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Malin Almqvist, länsråd vid länsstyrelsen i Kalmar och Henrik Yngvesson, kommunalråd (m) i Mörbylånga kommun.

Syftet med seminariet var att sätta strålkastarljuset på den pågående totalförsvarsplanering men också lyfta in ett regionalt och lokalt perspektiv. Förra året genomförde vi ett seminarium med liknande tema och efter helgens seminarium går det att konstatera att mycket har hänt på bara ett år. Försvarsmaktens och MSB:s gemensam ”grundsyn” utgör fundamentet för den fortsatta planeringen och ett antal områden prioriteras, bland annat livsmedelsförsörjning, elförsörjning, transporter och sjukvård. Samtidigt är intrycket att samverkan mellan myndigheter, i stort, har ökat under det senaste året. Mycket av arbetet kommer nå sin kulmen i och med den stora totalförsvarsövningen år 2020. Det är för övrigt samma år som årets försvarsbeslutsperiod ”löper ut” och det är ingen vild gissning att arbetet med totalförsvaret kommer att accelerera efter 2020 när ett nytt försvarsbeslut kommer fattas. MSB lyfte även fram en annan stor fråga som de nu är satta att hantera; befolkningsskyddet. Det är ett arbete som legat i träda under många år, men de säkerhetspolitiska omvärldsförändringarna kräver nu nya tag även inom detta område.

Malin Almqvist och Henrik Yngvesson gav intressanta perspektiv, inte minst i ljuset av att vi genomförde seminariet på Öland. Länsstyrelsen lyfte upp det faktum att de nu måste börja krigsplacera sin personal men också att den förvaltningsmässiga indelningen av Sverige (där exempelvis militärregioner, polisregioner, och län inte alltid sammanfaller) skapar en del utmaningar. Men samtidigt är styrningen från regeringen tydlig och resurser har tillförts. En liten kommun som Mörbylånga har så klart sina utmaningar inom ramen för totalförsvaret, där det handlar om att växla upp från en fredstida krisberedskap till att kunna hantera effekterna av ett krig. Öland har en del särskilda utmaningar att lösa, där de senaste årens vattenbrist är en sådan. En ny avsaltningsanläggning blev operativ före sommaren vilket, delvis, har avhjälpt problemet. En annan ”lokal” utmaning är Ölandsbron, den enda fasta förbindelsen mellan ön och fastlandet. Här lyftes exempelvis länssjukhuset i Kalmar fram, som har många anställda som är boendes på Öland. Hur agerar man i en situation där bron, av någon anledning, inte är farbar och människor inte kan ta sig till sin arbetsplats på sjukhuset (eller människor i behov av akutvård)? Och hur skalar man upp detta för att kunna hantera en krigssituation?

En annan relevant fråga som lyftes var den om information till lokalinvånare. Hur ska myndigheter, radio och tv kunna informera invånare i en allvarlig krissituation där exempelvis elen är utslagen? I dagsläget finns nog inget riktigt bra svar på den frågan. Däremot har MSB nu ett uppdrag om att öka människors kunskap om förberedelser inför kriser och höjd beredskap men också kunna möta och identifiera informationspåverkan från både statliga och icke-statliga aktörer. Om man har en befolkning som har en god kunskap om hur man ska agera i en krissituation så är mycket vunnit. I det här sammanhanget kan det vara värt att nämna ”72-timmarsregeln”, dvs MSB:s allmänna uppmaning att varje privatperson bör vara beredda på att klara sig själv i 72 timmar i en krissituation. En krigssituation är naturligtvis något helt annat, men en grundläggande inställning och förståelse för att medborgare i hög grad behöver klara sig själva i en kris- eller krigssituation är sig själv god.  

 

 

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Analys

Utsikt från norra Öland.

ANALYS | JOHAN WIKTORIN
1 November 2018

Analys | Henrik Karlsson
21 December 2016

Analys | Minou Sadeghpour
27 September 2016

Opinion

OPINION | CYBERSÄKERHET
19 Oktober 2018

OPINION | NIKLAS KARLSSON
19 Oktober 2018

OPINION | BEATRICE ASK
18 Oktober 2018

Opinion | Dan Eliasson
28 Maj 2018

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...