Sammanfattning av seminarium: FOLKLIGT FÖRANKRAT FÖRSVAR

PLATS: FÖRSVARSPOLITISK ARENA, ST HANSGATA 11, VISBY

DATUM OCH TID; 3 JULI 2017 (14:15 - 15:00)

Se seminariet i sin helhet här.

 

Moderator: Henrik Karlsson, enhetsansvarig, Folk och Försvar

Panel
Bengt Sandström, generalsekreterare, Försvarsutbildarna
Katarina Hedberg, generalsekreterare, Scouterna
Ylva Jonsson Strömberg, Chef Katastrof och Policy enheten Nationell verksamhet, Svenska Röda Korset

 

En sammanfattning av seminariet

Henrik Karlsson, enhetsansvarig för utbildningsenheten vid Folk och Försvar modererade detta seminarium och inledde med en personlig reflektion kring hur vi som människor möter den allt mer osäkra omvärld vi idag lever i.

Henrik tog avstamp i sina upplevelser från Stockholms centralstation hösten 2015 – där många nyanlända flyktingar togs om hand av olika representanter från myndigheter och frivilligorganisationer. Henrik menade att där det frivilliga möter det offentliga så finns en otroligt stor kraft. Den kraften bidrog där och då till att hjälpa väldigt många människor. Henrik växlade avslutningsvis fokus och berättade om sin egen upplevelse av terrorattentatet på Drottninggatan – och hur Stockholm under timmarna och dagarna som följde öppnade upp sig. Civilsamhälle, blåljuspersonal, frivilligorganisationer, med flera, visade sig från sin allra bästa sida med en inspirerande öppenhet och robusthet. Den samlade kraften i samhället menade Henrik var något han själv kunde falla tillbaka på och bära med sig.

Efter denna inledning konstaterade Henrik att han gärna skulle se att denna positiva kraft skulle förankras i det nya Totalförsvaret. Därefter passade han ordet över till Bengt Sandström, generalsekreterare vid Försvarsutbildarna. Henrik frågade Bengt: vad är Försvarsutbildarnas samhällsnytta?

Bengt förklarade att som frivilligorganisation har man en sorts särställning i civilsamhället, just på grund av att man är författningsstyrd. Därav ges möjlighet och rätt att erbjuda och genomföra utbildning och rekrytering mot totalförsvaret. Han menade att Försvarsutbildarnas medlemmar är intresserade och engagerade i totalförsvaret. Många av dessa medlemmar, med sina olika specialkompetenser, är genom avtal knutna till olika myndigheter i händelse av höjd beredskap eller samhällskris – och utgör således en robusthet, möjliggör folkförankring och bidrar med en enorm samhällsnytta.  

Henrik passade sedan över samma fråga till Katarina Hedberg, generalsekreterare för Scouterna.

Katarina förklarade att Scouterna vision är att unga gör världen bättre. Organisationens främsta målgrupp är unga i åldrarna 8-25 och verksamheten går i stora drag ut på att lära unga människor att i första hand ta ansvar för sig själva, men även att med goda värderingar ta hand om och leda andra. Katarina tryckte extra på att styrkan i scoutrörelsen och dess bidrag till samhällsnyttan är att ungdomarna på olika sätt lär sig att ta eget ansvar för sig själv, för gruppen och för samhället.

Henrik ställde sedan samma fråga till Ylva Jonsson Strömberg, chef katastrofpolicy vid Svenska Röda Korset.

Ylva började med att förklara att det finns mycket vi idag tar för givet, exempelvis folktandvård, färdtjänst, skolmat och så vidare – som faktiskt i grunden är initiativ från Röda Korset.  Idag är Röda Korset del i Totalförsvarsförordningen och administrerar och underhåller Nationella upplysningsbyrån som i händelse av krig - och i händelse av att Sverige tar krigsfångar – då värnar för dessa och underlättar med kontakt till anhöriga. Till vardags administrerar självklart Röda Korset en bred verksamhetskatalog. Ett konkret exempel på en påtaglig samhällsnytta är de nästan 300 butikerna där det säljs secondhandkläder. Dessa butiker fungerar även som mötesplatser dit folk som befinner sig i utsatthet – eller är i behov av hjälp kan komma. Röda Korset är även stöd till UD om en stor olycka sker utomlands med många svenskar inblandade. Då bistår Röda Korset UD med utbildad personal. Till sist berättade Ylva hur Röda Korset bistod polisen efter terrordådet på Drottninggatan med krisstöd till privatpersoner som befann sig på och kring attentatsplatsen.

Henrik tog sedan ordet och formulerade en ny fråga till panelen.

Det finns en hel del resurser i civilsamhället och i frivilligorganisationerna – och detta kanske inte direkt på grund av att staten har engagerat sig – utan för att det finns ett oerhört engagemang hos privatpersoner. Är det ett problem att en så viktig samhällsresurs vilar på engagemanget hos privatpersoner?  

Ylva svarade med att påpeka att frivilligorganisationer runtom i världen är och förblir en vital del av samhällsstrukturen. Hon menade att vi i Sverige ofta faller tillbaka på att staten ska förse oss med allt vi behöver och hon påpekade att vi nog måste börja ifrågasätta detta tankesätt lite mer. Att staten har ett övergripande ansvar är i sig inget konstigt, men staten kan i sin tur arbeta med olika leverantörer. Däri finner man de privata initiativen. Ylva påpekade att statens ansvar är övergripande, men i detta ansvar ligger även att underlätta för civilsamhället att bidra och agera.

Bengt Sandström stämde in och svarade medhållande att engagemang är inget som alltid kommer automatiskt – man måste helt enkelt känna och få bekräftat att man behövs.

Henrik ställde nu en direkt fråga till Bengt: Kopplat till Totalförsvarets modell är det ju enkelt att koppla avtal och resurser, men står vi där idag? Har vi en så pass bra robusthet i samhället att när väl krisen inträffar så är dessa resurser där?

Bengt svarade att de senaste samhällskriserna som Sverige upplevt har visat just detta, att vi har en robusthet i samhället. Han påpekade att, just kopplat till Försvarsutbildarna, så är deras verksamhet rikstäckande och villig personal med olika expertkompetenser finns i så gott som alla delar av landet. 

Henrik ställde sedan en fråga till Katarina: Hur arbetar man i Scouterna för att skapa engagemang - men även förståelse för vad som sker runtom i vår omvärld kopplat till det vi talade om tidigare – att hjälpa människor i nöd?

Katarina svarade med att förklara att detta faktiskt är ganska komplicerat, just av den anledningen att organisationen är stor, arbetar internationellt och medlemmarna är i olika åldrar. Men samtidigt förklarade hon att scoutrörelsen är en organisation av samtal över gränser. Det är samtal och utbildning som är kärnan i verksamheten.

 

Detta är en sammanfattning av vad som sades på seminariet. Se webbsändningen från seminariet i sin helhet här.

Om du vill se alla seminarier vi arrangerade under Almedalsveckan,

klicka HÄR

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Tillbaka

Analys

Utsikt från norra Öland.

ANALYS | JOHAN WIKTORIN
1 November 2018

Analys | Henrik Karlsson
21 December 2016

Analys | Minou Sadeghpour
27 September 2016

Opinion

OPINION | CYBERSÄKERHET
19 Oktober 2018

OPINION | NIKLAS KARLSSON
19 Oktober 2018

OPINION | BEATRICE ASK
18 Oktober 2018

Opinion | Dan Eliasson
28 Maj 2018

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...