Världen vid en brytpunkt – vår framtida säkerhet

Nu på söndag inleds årets Almedalsvecka. Folk och Försvars kansli är på plats i Visby för att sprida kunskap och generera debatt om aktuella frågor inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap i Sverige och världen. I år lyfter vi frågor som berör en återuppväckt värnplikt, folkförankring, säkerhetspolitiska trender och fortsatt totalförsvarsplanering. Mer information om våra seminarier i Visby hittar du här.

En av de personer som kommer synas på våra scener är Anna Wieslander, generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen (AFF) och Nordeuropachef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. I denna text gör Anna en personlig reflektion kring omvärldsutvecklingen inför 2017 års Almedalsvecka.

 

Världen vid en brytpunkt – vår framtida säkerhet

I mitten av 1980-talet svalde jag nervositeten och gick ombord på planet som skulle ta mig över Atlanten.  Jag hade fått ett stipendium till en internationell skola, United World Colleges. Vi var 200 tonåringar från ett 80-tal länder, som genom att bo, leva och studera ihop skulle främja förståelse och fred mellan olika delar av världen.

Det var långt - mycket långt - från hemstaden Växjö till Montezuma, New Mexico, USA, där skolan låg. Jag reste från det lokala till det globala. Genom skolkamraterna öppnade sig helt nya perspektiv på världen. Sådana skillnader det fanns! Och samtidigt insikten att bortom stereotyper är människan sig lik, oavsett hudfärg, nationalitet, religion.

Europa var uppdelat av Berlinmuren, järnridån nedfälld, men kanske ändå lite på glänt. Som ett tecken på den sovjetiska presidenten Gorbatjovs vilja att öppna upp Sovjetunionen anlände, mitt i höstterminen, två ryssar till skolan. De var åtföljda av ’Victor’ i grå träningsoverall. ’Victor’ var en hejare på schack. I övrigt var hans outtalade roll att se till att de båda ynglingarna inte fick för sig att ’hoppa av’, som det hette när någon från Öst ville bosätta sig i Väst.

Strax efter att det jag lämnat skolan förändras allt. Berlinmuren föll, gränser revs och suddas ut. Globaliseringen tog fart, digitaliseringen öppnade upp för nya virtuella gemenskaper. Optimism präglade världsutvecklingen. Den amerikanska forskaren Francis Fukuyama deklarerade historiens slut och den liberala demokratins slutliga seger över andra ideologier.

Numera har optimismen ersatts av osäkerhet. Världen befinner sig ånyo vid en brytpunkt. Pendeln svänger. Utvecklingen är komplex och till viss del motsägelsefull.

Å ena sidan går vissa områden framåt i positiv riktning. Sedan år 2000 har antalet människor som lever i extrem fattigdom halverats. Nio av tio barn i världen börjar numera i skolan. I Asien växer en ny medelklass fram, på samma sätt som i USA och Europa efter andra världskriget.

Å andra sidan har politiska konflikter bidragit till att 60 miljoner människor är på flykt. Väpnade konflikter ökar och intensifieras, liksom terrorismen. Demokratin är på tillbakagång och universellt accepterade värderingar utmanas. Klimatförändringarnas effekter blir allt mer kännbara.

En del av förklaringen står att finna i att det pågår maktskiften i världen, dels mellan stater, dels mellan olika aktörer och värderingar. Då uppstår de eviga frågorna i internationell politik: vad beror på det internationella systemet? Vad kan stater bidra med? Och vilken skillnad kan en enskild människa göra? Detta kommer vi att diskutera på seminariet om Vår Framtida Säkerhet som Folk och Försvar, Utrikespolitiska Förbundet Sverige och Atlantic Council ordnar i Almedalen på tisdagen den 4 juli.

Det är lätt att känna sig handfallen inför världsutvecklingen. Den kanadensiske förre premiärministern Lester B Pearson inspirerade oss på United World Colleges. 1957 tog han emot Nobels fredspris. I sitt tal undrade Pearson: ”Hur kan det finnas fred utan att människor förstår varandra, och hur kan de förstå varandra utan att de känner varandra?”

Samtidigt som nya gränser delvis byggs upp igen, mellan Öst och Väst, runt Europa och USA, har förutsättningarna för internationell förståelse egentligen aldrig varit bättre. Världen har aldrig varit mer sammanlänkad, utrymmet för egna initiativ är kanske större än någonsin.

Om Pearson hade besökt Växjö hade vi nog tolkat honom så här på ren småländska: ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra någonting!”

Anna Wieslander är generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen (AFF) och Nordeuropachef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council.

Nu på söndag inleds årets Almedalsvecka. En av de personer som kommer synas på våra scener är Anna Wieslander, generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen (AFF) och Nordeuropachef för den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council. I denna text gör Anna en personlig reflektion kring omvärldsutvecklingen inför 2017 års Almedalsvecka. 

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Tillbaka

Analys

Utsikt från norra Öland.

ANALYS | JOHAN WIKTORIN
1 November 2018

Analys | Henrik Karlsson
21 December 2016

Analys | Minou Sadeghpour
27 September 2016

Opinion

OPINION | CYBERSÄKERHET
19 Oktober 2018

OPINION | NIKLAS KARLSSON
19 Oktober 2018

OPINION | BEATRICE ASK
18 Oktober 2018

Opinion | Dan Eliasson
28 Maj 2018

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...