Samtal med: Efraim Gómez
20
Feb

Samtal med: Efraim Gómez

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37

Datum och tid; -

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Efraim Gómez.

Förenta Nationerna (FN) bildades efter andra världskriget med syftet att upprätthålla internationell fred och säkerhet. FN:s säkerhetsråd har sedan dess anförtrotts världens säkerhet på ett globalt plan. Sverige var under 2017 och 2018 invald som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet och har under mandatperioden tagit avstamp i folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv. Perioden saknade inte säkerhetspolitiska utmaningar eller humanitära katastrofer i bland annat Syrien, Jemen, DR Kongo och Ukraina. Andra frågor som stått högt på agendan inom FN har varit unga, fred och säkerhet samt den återuppväckta debatten kring kärnvapen.

Samtidigt har det politiska landskapet delvis skiftat i och utanför säkerhetsrådet. USA tar inte längre samma offensiva roll i världspolitiken som tidigare samtidigt som Ryssland och Kina på olika sätt tar allt mer plats. FN är därtill inne i en fas av förändring och omstrukturering med målet att öka effektiviteten och förtroendet för samfundet. Det nya landskapet har delvis ändrat förutsättningarna för den svenska diplomatiska kåren.


Vilka utmaningar och möjligheter som ligger framför det globala samarbetet för fred, frihet och demokrati? Hur arbetar Sverige för att FN ska uppfylla rollen som garant för fred, säkerhet och mänskliga rättigheter? På vilket sätt har en feministisk utrikespolitik förändrat sättet att arbeta som diplomat och engagemanget i FN? Hur kan agendan om unga, fred och säkerhet gå från att uppfattas som en agenda för krigsdrabbade länder till en agenda som implementeras världen över?

Tillsammans med Efraim Gómez, chef för utrikesdepartementets enhet för FN-politik, diskuterar vi diplomati och säkerhetspolitik. Hur kan Sveriges utrikespolitiska ambitioner förverkligas i en allt svårare säkerhetspolitisk omvärld?

Efraim Gómez är chef för utrikesdepartementets enhet för FN-politik som har ansvarat för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd. Efraim har dessförinnan varit chef för utrikesdepartementets enhet för säkerhetspolitik, chef för statsrådsberedningens enhet för internationella och EU-frågor, samt varit stationerad vid Sveriges EU-representation i Bryssel, Sveriges FN-representation i New York samt Sveriges ambassad i Abuja, Nigeria. Han har i New York förhandlat jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor. Innan han började på utrikesdepartementet 2007 arbetade Efraim inom svenska civila samhället, främst med parlamentariskt samarbete inom icke-spridnings- och nedrustningsfrågor.

 

Vill du hellre lyssna på Samtalmed som podd kan du göra det här:

Vår vision

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

En gemensam idé

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om bistånd, utveckling, demokrati, fred och allas lika rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta elin.lilijenbladh@folkochforsvar.se,
070-733 07 52.

Ett samtal om unga, fred och säkerhet, FN:s framtid samt Sveriges påverkan på global politik.

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

Det finns inga händelser just nu.

Genomförda event

21
Apr

Uppsatstävling - unga, fred och säkerhet

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Gamla stan

21 April 2019

25
Mar

Kärnvapenförbudskonventionen - borde Sverige skriva på?

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

25 Mars 2019, klockan 13:00 - 14:00

21
Mar

CANCELLED: Perspectives on European Security

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

21 Mars 2019, klockan 14:30 - 15:30

20
Mar

Vi söker programansvarig för totalförsvar och krisberedskap

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Gamla stan

20 Mars 2019

15
Mar

Studieresa till Kina

Peking, Kina

15 Mars 2019 - 24 Mars 2019

13
Mar

Näringslivets roll inom totalförsvaret

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

13 Mars 2019, klockan 13:30 - 15:30

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...