19
Dec
Foto: Viktor Gårdsäter

Samtal med: Petra Tötterman Andorff

Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 Stockholm

Datum och tid; -

Folk och Försvar bjuder tillsammans med Försvarshögskolans studentkår in till ett samtal med: Petra Tötterman Andorff

De senaste två decennierna har teoretiska och praktiska aspekter på väpnad konflikt och genus utforskats intensivt. Att våld mot kvinnor används som ”vapen” i konflikter och att våldtäkt är ett krigsbrott har vunnit erkännande såväl politiskt som juridiskt. Allt fler aktörer har visat intresse för att förstå hur väpnad konflikt påverkar människor olika beroende på bland annat kön, sexuell läggning och könsuttryck.

Nobels fredspris har i år tilldelats två personer som uppmärksammat kvinnors utsatta situation i krig och konflikt, särskilt i relation till sexuellt våld. Att kvinnor och flickor är mer utsatta för vissa typer av våld både under och efter väpnad konflikt har varit tydligt i samtida konflikter. Just sexuellt våld har väckt särskilt intresse och är en typ av våld som påverkar de drabbade även lång tid efter övergreppet. Personer och organisationer som engagerar sig till försvar av kvinnors mänskliga rättigheter är också ofta extra utsatta. 

Hur är jämställdhet både ett mål och verktyg för att motverka konflikt och skapa hållbar fred? Går det att se någon koppling mellan en tillbakagång av jämställdhetsarbetet på ett globalt plan och situationen i konflikt- och post-konfliktländer? Hur används våld mot kvinnor som ”vapen” och hur påverkas kvinnor i sin vardag av väpnad konflikt? Vilka är de stora utmaningarna nu? Hur arbetar människorättsförsvarare i väpnad konflikt och postkonflikt? Hur påverkar fredsbevarande styrkors närvaro kvinnor och deras säkert?

Kvinna till Kvinna har som en av Sveriges ledande aktörer på fältet arbetat länge mot genusrelaterat våld, för kvinnors deltagande i fredsprocesser och med att stötta kvinnliga människorättsförsvarare. Kvinna till Kvinna arbetar i Afrika, Kaukasien, Europa och Mellanöstern.

Tillsammans med Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, ska vi diskutera kring kvinnor och krig. 

Samtalet kommer att sändas live och finnas tillgängligt på vår hemsida och YouTube i efterhand.

Detta evenemang går inte att anmäla sig till. 

 

VÅR VISION

Vår vision är att #UNGSÄK ska vara ett nätverk för organisationer och individer med ett intresse för frågor som rör vår gemensamma säkerhet – i Sverige och i världen.

#UNGSÄK ska präglas av verksamhet och event som ska ge unga chansen till att öka sina kunskaper, lära känna andra och lägga grunden för ett professionellt nätverk och en framtida karriär.

EN GEMENSAM IDÉ

Grunden i nätverket #UNGSÄK ska vara den delade övertygelsen om alla människors rätt att leva i säkerhet. Vägen till säkerhet kan gå genom medlemmarnas engagemang i frågor om säkerhets- och försvarspolitik, krisberedskap, bistånd och utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

Nätverket delas av de anslutna organisationerna och fokus ska ligga på mötet mellan människor i evenemang och i övrig verksamhet.

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Information
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt, men observera att antalet platser är begränsade.
Anmälan: Du anmäler dig här .
Frågor: Vid frågor vänligen kontakta elin.lilijenbladh@folkochforsvar.se,
070-733 07 52.

Samtal om kvinnor och krig. 

Relaterade filer

Inga relaterade filer

Taggar

Tillbaka

Kalender

Kommande och senast genomförda event

Kommande event

Det finns inga händelser just nu.

Genomförda event

21
Apr

Uppsatstävling - unga, fred och säkerhet

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Gamla stan

21 April 2019

25
Mar

Kärnvapenförbudskonventionen - borde Sverige skriva på?

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

25 Mars 2019, klockan 13:00 - 14:00

21
Mar

CANCELLED: Perspectives on European Security

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

21 Mars 2019, klockan 14:30 - 15:30

20
Mar

Vi söker programansvarig för totalförsvar och krisberedskap

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14, Gamla stan

20 Mars 2019

15
Mar

Studieresa till Kina

Peking, Kina

15 Mars 2019 - 24 Mars 2019

13
Mar

Näringslivets roll inom totalförsvaret

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

13 Mars 2019, klockan 13:30 - 15:30

FoF Play

Direkt och i efterhand

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...