Förändrat försvar – förankring i fara?

Stockholm |

Den 12 november höll Göran Arrius, Folk och Försvars ordförande, tillika ordförande i Saco, ett tal vid Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Högtidssammankomst. 

Läs mer...

En viktig del i det nordiska samarbetet

Stockholm |

Sverige har, tillsammans med våra nordiska grannländer, gemensamma intressen och behov inom försvarsområdet, skriver försvarsminister Karin Enström.

Läs mer...