Frivilligas roll under skogsbranden

SALA |

Vilket ansvar har myndigheterna för krishanteringen och vilken roll kan frivilliga spela? Andreas Weiborn reflekterar över erfarenheter från sommarens skogsbrand i Västmanland.

Läs mer...

Utrymning, inrymning, motstånd – beredskap för väpnat våld i skolan

STOCKHOLM |

Vilken beredskap behövs för väpnat våld i skolmiljö? En lägesbild och analys från Viktoria Asp, Crismart, Försvarshögskolan.

Läs mer...