Foto: Kustbevakningen

Ny regering, ny säkerhetspolitik?

STOCKHOLM |

Den nya regeringen – formad av Socialdemokraterna och Miljöpartiet – har presenterats, och en ny regeringsförklaring har avgivits. Runtom i världen har ett flertal kriser och konflikter eskalerat i år, något som har placerat frågor som rör säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap högre på agendan än ett vanligt valår. Vilka förändringar är att vänta med den nya regeringen? Vi ger dig en kort överblick.

Idag fredag 3 oktober presenterade statsminister Stefan Löfven regeringsförklaringen och den nya regeringen. Inget enskilt politikområde får en utförlig behandling i en regeringsdeklaration, inte ens säkerhetspolitiken. Långtgående slutsatser ska därför undvikas – men några kommentarer kan ändå göras om politiken, personerna och frågornas organisering.

Det som kanske är lättast att urskilja i detta stadium av den politiska processen är kanske vilken grundläggande inramning partierna vill ge åt frågorna. Klimatförändringarna som en säkerhetspolitisk fråga har kommit och gått – det betonades till exempel av Försvarsberedningen 2007, men var sedan mindre framträdande i 2013 års säkerhetspolitiska omvärldsanalys. I den nya regeringsförklaringen påpekas att klimatförändringarna är ett globalt säkerhetshot. Detta kopplas sedan direkt till krisberedskapsfrågorna, och just på detta område ser vi en av de mer konkreta nyheterna: att ansvaret för samhällets krishanteringsförmåga samlas under justitidepartementet istället för som idag under försvarsdepartementet. Denna förändring medför ändrad departementstillhörighet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men också för Kustbevakningen. Här har till exempel bloggaren Skipper framfört åsikten att ett inordnande av Kustbevakningen i försvaret (Marinen) vore mer logiskt. I regeringsförklaringen påpekas istället att samverkan med polisen ska förstärkas.

Frågan om en inrikesminister har ibland dykt upp i debatten om svensk krisberedskap – då oftast som ett av de konkreta förslagen från de som argumenterat för ett mer centraliserat krishanteringssystem. Nu får alltså socialdemokraten Anders Ygeman det samlade ansvaret för MSB, Kustbevakningen samt för polisväsendet – och då inom Justitiedepartementet, med justitieminister Morgan Johansson (s) som departementschef. Vissa mindre steg mot mer centralt ansvar och krisledande förmåga föreslogs av Försvarsberedningen tidigare i år, men det handlade då främst om den återupptagna planeringen för civilt försvar. Mer betydelsefullt nu är sannolikt sammankopplingen av de tre myndigheterna under inrikesministern – inte minst mot bakgrund av förestående reformering av polisens organisation, och bildandet av den nya Polismyndigheten den 1 januari 2015.

Många har konstaterat att det är en orolig omvärld Sverige har att förhålla sig till – från Mali, Irak och Syrien till Ukraina och Östersjön. Detta tas givetvis upp i regeringsförklaringen, även om det i faktisk politik kanske inte märks några dramatiska förändringar. Regeringen påpekar att Rysslands annektering av Krim är ett folkrättsbrott samt att utvecklingen i det östra grannskapet kommer att bli en av Sveriges största utmaningar. Här nämns också att Sverige ska ta ett ökat ansvar för säkerhet och utveckling, globalt och i närområdet.

Regeringen pekar på ökat samarbete inom Norden, Östersjöområdet, EU och FN – samt meddelar att Sverige inte ska söka medlemskap i Nato. På detta tema – Sveriges internationella samarbeten inom försvarsområdet – ska också en översyn med förslag på utvecklingsmöjligheter presenteras den 31 oktober. Hur dessa förslag kommer att hanteras är osäkert, eftersom utredningen tillsattes av den förra regeringen. Vad gäller den kontroversiella krigsmaterielexporten har Socialdemokraterna och Miljöpartiet redan utannonserat en uppgörelse som bland annat innebär att regelverket skärps och Försvarsexportmyndigheten läggs ned, men detaljerna i detta är ännu inte klara.

Regeringsförklaringen anger, utan närmare specificering, att försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas, samt att försvarsberedningens förslag från i våras ska genomföras. Därutöver nämner man ett stärkt nordiskt försvarssamarbete, i synnerhet svensk-finskt. Detta har ofta betonats av den nye försvarsministern Peter Hultqvist (s) under hans tid som ordförande i försvarsutskottet och vice ordförande i Försvarsberedningen. Det lyftes också fram av den förra regeringen, liksom i ett mer långtgående förslag från Carl Bergqvist (Wiseman's Wisdoms), Niklas Wiklund (Skipper) och Johan Wiktorin i en debattartikel inför valet. Europeiska unionen ges generellt inte en framträdande roll i regeringsförklaringen, men man nämner att EU:s krishantering måste utvecklas, globalt och i närområdet.

Margot Wallström blev, som många gissat, utrikesminister. Utöver de allmänna utrikespolitiska frågorna ansvarar hon för EU-frågorna, som alltså flyttas från Statsrådsberedningen till Utrikesdepartementet – en ändring som redan väckt viss kritik. Utrikesministern har betonat att hon vill driva en feministisk utrikespolitik, med fokus på frågor om kvinnor, fred och säkerhet. Här märks en viss skillnad mot hennes företrädare på posten.

De konkreta politiska ställningstagandena i regeringsförklaringen är relativt få. Regeringen nämner att man står bakom Förenta Nationernas kamp mot IS samt meddelar att man planerar att erkänna Palestina. Bland internationella insatser nämns de i Mali och utanför Somalias kust, samt den fortsatta övergången till stödjande insatser i Afghanistan. Vissa förändringar av biståndspolitiken – under Isabella Lövin (mp) – kan också väntas, inklusive en ny biståndspolitisk plattform. Skärningspunkten mellan säkerhetspolitik och utvecklingspolitik kan även fortsatt bli ett politikområde värt att följa.

Ett bekant inslag i regeringsförklaringen är den svenska solidaritetsförklaringen: Sverige ska inte förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett nordiskt land och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska både kunna ge och ta emot stöd såväl civilt som militärt. Hur detta ska uttolkas och omsättas i praktik – och hur det uppfattas av omvärlden – är även fortsatt en intressant fråga i svensk säkerhetspolitik.

Johan Larnefeldt

Taggar

Tillbaka

Kommentar från THERESA WILLIAMS |

Hur jag kom tillbaka min ex

Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag Mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningsgivaren som hjälpt mig med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

1) Kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) bindande stavning
6) Breakup Spells
7) Förvisa en tidigare älskare
8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
Genom drogunduspellcaster@gmail.com

Kommentar från THERESA WILLIAMS |

Hur jag kom tillbaka min ex

Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag Mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningsgivaren som hjälpt mig med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

1) Kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) bindande stavning
6) Breakup Spells
7) Förvisa en tidigare älskare
8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
Genom drogunduspellcaster@gmail.com

Kommentar från max hannah |

Mitt liv är tillbaka !!! Efter 1 års brutet äktenskap lämnade min man mig med två barn. Jag kände mig som om mitt liv var på väg att sluta jag begick självmord, jag var emosionellt nere under en mycket lång tid. Tack vare en stavningskastare som heter Dr Ogundu, som jag träffade online. På en trogen dag, när jag surfar på internet, kom jag över hela testamenten om denna speciella stavningsbana. Vissa människor vittnade om att han tog tillbaka sin Ex-älskare, vissa vittnade om att han återställer livmodern och annan sjukdom, vissa vittnade om att han kan kasta en stavning för att sluta skilja sig och så vidare. Jag stöter också på ett visst vittnesbörd, det handlade om en kvinna som heter Sonia, hon vittnade om hur han tog tillbaka sin Ex-älskare på mindre än 2 dagar och i slutet av sitt vittnesbörd droppade hon Dr Ogundus e-postadress. Efter att ha läst alla dessa bestämde jag mig för att prova. Jag kontaktade honom via e-post och förklarade mitt problem för honom. På bara 48 timmar kom min man tillbaka till mig. Vi löste våra problem och vi är ännu lyckligare än tidigare Dr Ogundu. Han är verkligen en begåvad man och jag kommer inte sluta publicera honom eftersom han är en underbar man ... Om du har ett problem och du letar efter en riktig och äkta stavningskast för att lösa alla dina problem för dig. Prova Dr Ogundu när som helst, han kan vara svaret på dina problem. kontakta den stora doktorn genom detta mail: drogunduspellcaster@gmail.com

Kommentar från Maria |

Jag är Maria Bara för några dagar sedan tycktes mitt liv gå ner i dräneringen, jag skulle förlora min man, mitt hus och bil till bolån och försäkringsbolaget .... Jag sprang runt hjälplöst och letade efter en lösning på hur man får min man tillbaka och säkra mina räkningar, försökte varje enskild stavarbetare som jag kunde hitta på internet men inga resultat tills en vän berättade för mig om den här stora stavningskasten som heter Dr OGUNDU .. jag bestämde mig för att prova honom och det var då jag äntligen hitta sann lycka och resultat. Han har magiska stavar och voodoos för vilken oavsett situation du befinner dig. Jag är ett levande vittnesbörd om detta och det är så uppenbart att jag kan hålla min munskott, jag blev bedövad och fann det här otroligt. Nu har jag min man tillbaka och kan hantera all min finanskris. Du kan kontakta honom via e-post: [drogunduspellcaster@gmail.com] Hoppas det hjälper alla som behöver hjälp.

1. HUR EX EX LOVER BACK
2. HERPES SIMPLEX VIRUS
3. BARNBARANDE.
4. BREAK AV GENERATIONSKURS.
5. HANDLING.
6. Jobbförbättring.
7. SPIRITUELL SKYDD.
8. ÖRVÅRD.
9. VINNA LOTTERIER
10. TILLADE LOVE SPELL
11. DIVORCE SPELL
12. HANDLINGSGEL
13. BINDANDE SPELL
14. BREAKUP SPELL
15. DU ÖNSKAR ATT BEFÖRAS I DIN KONTOR
16. FERTILITET SPEL / SKÖNHETSPEL
17. BEGRÄNSAR ALLA SJUKDOMAR

Lägg till en kommentar