Foto: Pernilla Bergström

#säkbar | Oroande utveckling i vår omvärld

STOCKHOLM |

Hur skall FN främja utveckling i en värld präglad av storpolitik och humanitära katastrofer? Hur anpassar sig FN till ett förändrat säkerhetspolitiskt landskap och vilken är Sveriges roll i FN:s framtida arbete?  

Under en regnig eftermiddag i oktober möts ett 30-tal unga personer på Södermalm i Stockholm för att tillsammans lyssna på när Svenska FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin talar om utveckling och säkerhet ur FN:s perspektiv. Samtalet är det första momentet i det säkerhetspolitiska nätverket #ungsäk:s afterworkkoncept #säkbar och i publiken sitter representanter och medlemmar från organisationer som på olika sätt engagerar unga i frågor som rör säkerhet, fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Anna Sjöberg Tibblin, Föreningen för Utvecklingsfrågor(FUF) menar att kunskap om FN och dess förutsättningar och förmågor är centralt när världens politiska utmaningar skall diskuteras, oavsett om fokus ligger vid utveckling, säkerhet eller relationen mellan de två områdena.  

I dagsläget är FN det verktyg vi har för att uppnå fred och säkerhet med utifrån folkrätten – något annat alternativ finns inte att tillstå, menar Linda Nordin. Till följd av detta har FN fortfarande en fundamental roll att spela i dagens säkerhetspolitiska landskap, även om röster då och då höjs om FN som en förlamad organisation, utelämnad till de stora nationernas bristande förmåga att enas i säkerhetsrådet. Istället menar Linda Nordin att dagens problem ligger i bristen på reella förmågor och resurser för att hantera världens konflikter. Dagens fredfrämjande insatser ges omfattande mandat att långsiktigt bemöta problemen i dagens oroshärder utifrån, mandat som omfattar såväl militära som civila förmågor.

Linda Nordin jämför dagens insatser med 90-talets FN-ledda operationer, som saknade omfattande mandat, och som resulterade i att man stod handfallen inför humanitära katastrofer som i Rwanda 1994. I dagsläget kan man i större utsträckning enas om mer omfattande mandat, vilket tyder på att FN i sig inte nödvändigtvis är helt politiskt paralyserat, samt på att viljan och förmågan att agera finns i systemet. Valet att hantera 1990-talets misstag och handlingsförlamade insatser med utökade mandat men samtidigt inte ge reell substans till insatserna – i resurser, materiel eller utbildning – riskerar att omintetgöra de mer långsiktiga resultat som mandaten syftar till. Istället skapas svaga insatser med orealistiska förväntningar i relation till vad som i praktiken kan åstadkommas.    

Även om FN i sig besitter en vilja att agera är trots allt inte organisationen, av förklarliga skäl, avskild från världens realpolitiska förutsättningar. Oförmågan att få till någon typ av insats under Responsibility To Protect (R2P) i Syrien är sprunget ur Rysslands ovilja att erkänna den syriska regimens övergrepp mot den syriska civilbefolkningen. Här ser Linda dock en positiv utveckling, då det vidtas åtgärder för att bryta sådana politiska låsningar. För närvarande finns ett franskt förslag att begränsa vetorätten i FN:s Säkerhetsråd, åtminstone när det kommer till humanitära katastrofer. Förslaget är relativt långt ifrån de omfattande reformeringar av rådet som diskuterats tidigare, där en gemensam plats för EU och nya platser för exempelvis Brasilien, Sydafrika och Indien varit dominerande teman. Det franska förslaget visar dock ändå på att reformtanken och anpassningen av FN:s högsta beslutande råd till omvärldens förutsättningar inte helt försvunnit från dagordningen.

Men även utanför FN:s Säkerhetsråd och frågor som rör så kallad hård säkerhet bidrar en allt mer polariserad världspolitik och motstridiga nationella viljor till att försvåra internationellt samarbete. FN:s framtida arbete med utveckling och bistånd är ett sådant område som, till följd av stärkta nationella intressen, blir allt svårare att enas kring, menar Linda. Då FN:s Milleniemål når sin tidsmässiga slutpunkt vid årsskiftet 2014/2015 behöver världssamfundet formulera en ny plattform att styra framtidens utvecklingsarbete utifrån.

Enligt en skröna skrevs de punkter som tillslut skulle bli Milleniemålen ner på en servett för att sen presenteras som världens nya utvecklingsagenda. Den plattform som skall ersätta denna agenda är underkastad en betydligt bredare och därmed mer politiserad process, säger Linda Nordin. Konsultationerna är längre och mer invecklade och är samtidigt öppna för enskilda nationers prioriteringar, vilket i grunden försvårar skapandet av en nationsöverskridande och enhetlig agenda.

Samtidigt har Milleniemålens tidigare framgång i mångt och mycket tillskrivits nationers förmåga till samarbete och vilja att agera gemensamt inom områden såsom fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter och sanitet. Då utvecklingsagendan post-2015 enligt många behöver innefatta åtgärder för hållbar miljö och inkluderande ekonomiskt klimat så försvåras den politiska processen ytterligare. Medan Milleniemålen i stor utsträckning beskrivits som en checklista för utvecklingsländer kan framtidens agenda, till följd av världens utmaningar inom till exempel miljö och klimat, innebära en ökning av den industrialiserade världens praktiska åtaganden.  Hur ett splittrat säkerhetsråd och en tydligare realpolitiskt influerad värld tar sig an arbetet med nya utvecklingsagendor och fungerande säkerhetspolitiska problemlösningar återstår att se. 

Victor Canvert
Praktikant vid Folk och Försvar, student vid Försvarshögskolan 
Victor arbetar med det säkerhetspolitiska nätverket #ungsäk 


Taggar

Tillbaka

Kommentar från THERESA WILLIAMS |

Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag Mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningsgivaren som hjälpt mig med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

1) Kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) bindande stavning
6) Breakup Spells
7) Förvisa en tidigare älskare
8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
Genom drogunduspellcaster@gmail.com

Kommentar från THERESA WILLIAMS |

Hej, jag är Theresa Williams Efter att ha varit i relation till Anderson i åratal, bröt han upp med mig, gjorde jag allt för att få tillbaka honom, men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka så mycket på grund av den kärlek jag har för honom, Jag bad honom med allt, jag gjorde löften men han vägrade. Jag förklarade mitt problem för min vän och hon föreslog att jag hellre skulle kontakta en stavningskrock som kunde hjälpa mig att ställa en stavning för att få tillbaka honom men jag är den typ som aldrig trodde att jag hade stavat, jag hade inget annat val än att prova det, jag Mailade stavningskanalen och han sa till mig att det inte var något problem att allt kommer att vara bra innan tre dagar, att min ex kommer tillbaka till mig innan tre dagar, kastade han stavningen och förvånansvärt den andra dagen, det var runt 4 pm. Min ex ringde mig, jag var så förvånad, jag svarade samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom som var hur vi började leva tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag vet som har ett förhållande problem, skulle jag vara till hjälp för en sådan person genom att hänvisa honom eller henne till den enda verkliga och kraftfulla stavningsgivaren som hjälpt mig med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com du kan maila honom om du behöver hjälp i ditt förhållande eller något annat fall.

1) Kärleksspell
2) Lost Love Spells
3) Skilsmässa Spells
4) Äktenskapsstavar
5) bindande stavning
6) Breakup Spells
7) Förvisa en tidigare älskare
8.) Du vill vara befordrad på ditt kontor / Lotteri stavning
9) vill tillfredsställa din älskare
Kontakta den här stora mannen om du har något problem för en bestående lösning
Genom drogunduspellcaster@gmail.com

Kommentar från johanna jang |

Hello everyone it really worked and I am proud to testify too. I saw a post about how a lady was reunited with her husband and I decided to try this Doctor who helped her because my relationship was failing. Although I never believed in spiritual work. I reluctantly tried it because I was desperate, but to my great surprise this Doctor helped me and my relationship is now perfect just as he told me my husband now treats me like a queen, even when he Had said before that he does not love me anymore. Well, I can not say much but if you are going through difficulties in your relationship here is the email drogunduspellcaster@gmail.com your partner will definetely return to you.

Kommentar från max hannah |

Mitt liv är tillbaka !!! Efter 1 års brutet äktenskap lämnade min man mig med två barn. Jag kände mig som om mitt liv var på väg att sluta jag begick självmord, jag var emosionellt nere under en mycket lång tid. Tack vare en stavningskastare som heter Dr Ogundu, som jag träffade online. På en trogen dag, när jag surfar på internet, kom jag över hela testamenten om denna speciella stavningsbana. Vissa människor vittnade om att han tog tillbaka sin Ex-älskare, vissa vittnade om att han återställer livmodern och annan sjukdom, vissa vittnade om att han kan kasta en stavning för att sluta skilja sig och så vidare. Jag stöter också på ett visst vittnesbörd, det handlade om en kvinna som heter Sonia, hon vittnade om hur han tog tillbaka sin Ex-älskare på mindre än 2 dagar och i slutet av sitt vittnesbörd droppade hon Dr Ogundus e-postadress. Efter att ha läst alla dessa bestämde jag mig för att prova. Jag kontaktade honom via e-post och förklarade mitt problem för honom. På bara 48 timmar kom min man tillbaka till mig. Vi löste våra problem och vi är ännu lyckligare än tidigare Dr Ogundu. Han är verkligen en begåvad man och jag kommer inte sluta publicera honom eftersom han är en underbar man ... Om du har ett problem och du letar efter en riktig och äkta stavningskast för att lösa alla dina problem för dig. Prova Dr Ogundu när som helst, han kan vara svaret på dina problem. kontakta den stora doktorn genom detta mail: drogunduspellcaster@gmail.com

Kommentar från Sonia |

Hello I am Mark Sonia, I am out here to spreed this good news to the entire world on how I got my ex lover back. I was going crazy when my love left me for another girl last month, But when i meet a friend that introduce me to DR EZE MALAKA the great messenger to the oracle that he serve, I narrated my problem to DR EZE MALAKA about how my ex love left me and also how i needed to get a job in a very big company. He only said to me that i have come to the right place were i will be getting my heart desire without any side effect. He told me what i need to do, After i have done it In the next 2 days, My lover called my phone and was apologizing for living me before now and also in the next one week after my lover called me to be pleading for forgiveness, I was called for interview in my desired company were i needed to work as the managing director..I am so happy and overwhelmed that i have to tell this to the entire world to contact DR EZE MALAKA at the following email address and get all your problem solve..No problem is too big for him to solve..Contact him on: extremewhitelovespell@yahoo. com and get your problems solve like me..... ONCE AGAIN HIS EMAIL ADDRESS IS: extremewhitelovespell@yahoo. com

Kommentar från Alice |

Man måste vara tacksam för alla som gjort en stor tjänst där livet, det är därför jag har tagit det på mig själv för att tacka den här stora stavningskastaren, som heter Dr.Adodo, för att genom hans hjälp blev mitt liv mer fyllt av kärlek och jag är glad att säga att min älskare som har separerats från mig under de senaste veckorna kom tillbaka till mig och bad om acceptans från mig. Det var en chockerande händelse för innan jag kontaktade Dr.Adodo var jag den som ber min älskare att komma tillbaka till jag men genom hjälp av Dr.Adodo har jag nu mitt förhållande återställt. Du kan också bara ha ett bättre förhållande om du kontaktar Dr.Adodo på Adodospelltemple@gmail.com eller ring +1 661 704 3225

Kommentar från Maria |

Jag är Maria Bara för några dagar sedan tycktes mitt liv gå ner i dräneringen, jag skulle förlora min man, mitt hus och bil till bolån och försäkringsbolaget .... Jag sprang runt hjälplöst och letade efter en lösning på hur man får min man tillbaka och säkra mina räkningar, försökte varje enskild stavarbetare som jag kunde hitta på internet men inga resultat Fram till en vän berättade för mig om den här stora stavningskasten som heter Dr OGUNDU .. Jag bestämde mig för att prova honom var när jag äntligen hittade sann lycka och resultat .. Han har magiska stavar och voodoos för vilken oavsett situation du befinner dig. Jag är ett levande vittnesbörd om detta och det är så uppenbart att jag kan hålla min munskott, jag blev bedövad och fann det här otroligt. Nu har jag min man tillbaka och kan hantera all min finanskris. Du kan kontakta honom via e-post: [drogunduspellcaster@gmail.com] Hoppas det hjälper alla som behöver hjälp.

1. HUR EX EX LOVER BACK.
2. HERPES SIMPLEX VIRUS
3. BARNBARANDE.
4. BREAK AV GENERATIONSKURS.
5. HANDLING.
6. Jobbförbättring.
7. SPIRITUELL SKYDD.
8. ÖRVÅRD.
9. VINNA LOTTERIER
10. TILLADE LOVE SPELL
11. DIVORCE SPELL
12. HANDLINGSGEL
13. BINDANDE SPELL
14. BREAKUP SPELL
15. DU ÖNSKAR ATT BEFÖRAS I DIN KONTOR
16. FERTILITET SPEL / SKÖNHETSPEL
17. BEGRÄNSAR ALLA SJUKDOMAR

Lägg till en kommentar