Journalistutbildningar 2014

Genomförda

Göteborgs universitet - JMG 16-17 januari

Skurup folkhögskola 11-12 februari

JMK 10-11 april

Södertörn högskola 14--15 april

Södertörn högskola 22-23 april

Kommande

Södertörn högskola 17-18 november

Mittuniversitetet Sundsvall 18-19 november

Södertörn högskola 24-25 november 

JMG 17-18 december

Några röster om utbildningen

”Intressant och mycket lärorikt”
Student på Kalix folkhögskola 2011"

”Både rolig och givande utbildning där man fått tänka till ordentligt”
Student på Kalix folkhögskola 2011

”Kul att få arbeta praktiskt och öva på samarbete och "vardagligt" arbete”
Student på Södertörn högskola 2010

”Kul med tidspress och bra scenario”
Student på Södertörn högskola 2010

”Lärorikt och tidspressen var påtaglig”
Student på JMK 2009

”Mycket bra. Framför allt lär man sig hur man agerar i ett skarpt läge”
Student på Skurup folkhögskola 2009