Kansli

Har du frågor till oss på kansliet?

Du hittar våra kontaktuppgifter i listan nedan.

Lena Bartholdson

Lena Bartholdson

Generalsekreterare

Tel: 08-588 824 92
Mobil: 070-733 07 47
E-post: lena.bartholdson@folkochforsvar.se

 

Lena Bartholdson leder Folk och Försvars arbete.

Cindy Sturesson

Cindy Sturesson

Programansvarig

Tel: 08-588 824 99
Mobil: 076-812 53 84
E-post: cindy.sturesson@folkochforsvar.se

 

Cindy Sturesson arbetar med seminarie- och konferensverksamhet inom försvars- och säkerhetspolitik. Hon är särskilt inriktad på frågor som rör samhällssäkerhet och krisberedskap.

Lisa Gillström

Lisa Gillström

Programansvarig

Tel: 08-588 824 96
Mobil: 073-775 25 94
E-post: lisa.gillstrom@folkochforsvar.se

 

Lisa Gillström arbetar med seminarie- och konferensverksamhet inom försvars- och säkerhetspolitik, där hon är särskilt inriktad på samhällssäkerhet och polisiära frågor. Lisa är också projektledare för Folk och Försvars Rikskonferens.

tl_files/FoF/Bildarkiv/Kansli/Lina_Hast.jpg

Lina Hast

Programansvarig

Tel: 08-588 824 97
Mobil: 073-673 71 37 
E-post: lina.hast@folkochforsvar.se

 

Lina Hast arbetar med Folk och Försvars seminarie- och konferensverksamhet. Hon har bland annat varit projektledare för Säkerhetspolitiskt sommartorg i Almedalen under 2013 och 2014.

Johan Larnefeldt

Johan Larnefeldt

Utbildningsansvarig

Tel: 08-588 824 95
Mobil: 073-624 60 06
E-post: johan.larnefeldt@folkochforsvar.se

 

Johan Larnefeldt ansvarar för omvärldsbevakning, analys och kommunikation, samt arbetar med innehåll i och genomförande av Folk och Försvars utbildningar inom säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap. Han är också ansvarig för Försvars och Säkerhetsakademin.

tl_files/FoF/Bildarkiv/Kansli/johanna-mathiasson.jpg

Johanna Mathiasson

Utbildningsansvarig 

Tel: 08-588 824 98
Mobil: 070 090 40 66 

E-post: johanna.mathiasson@folkochforsvar.se

 

Johanna Mathiasson arbetar med Folk och Försvars utbildningsverksamhet inom säkerhetspoltik, försvar och krisberedskap. Hon ansvarar för den scenariobaserade utbildningen Minister för en dag.

tl_files/FoF/Bildarkiv/Kansli/Fredrik_Muller-Hansen.jpg

Fredrik Müller-Hansen

Utbildningsansvarig

Tel: 08-588 824 93
Mobil: 073-746 44 30
E-post: fredrik.mullerhansen@folkochforsvar.se

 

Fredrik Müller-Hansen ansvarar för Folk och Försvars scenarioutbildningar i rapportering om kris och krig för studenter inom journalistisk samt medie- och kommunikationsvetenskap. Han är också verksam inom Folk och Försvars seminarie- och konferensverksamhet.

tl_files/FoF/Bildarkiv/Kansli/Fredrik_Muller-Hansen.jpg

Henrik Karlsson

Utbildningsansvarig

Tel: 08-588 824 94
Mobil: 070-733 07 52
E-post: henrik.karlsson@folkochforsvar.se

 

Henrik Karlsson ansvarar för samordning, samarbeten, utveckling och kommunikation inom Folk och Försvars verksamheter riktade mot unga.

Victor Canvert

Victor Canvert

Praktikant

Tel: 08-588 824 91

Mobil: 070-090 88 61

E-post: victor.canvert@folkochforsvar.se

 

Victor Canvert praktiserar på Folk och Försvar under hösten 2014. Victor arbetar främst med det säkerhetspolitiska nätverket #ungsäk, ett nätverk för unga engagerade.