För lärare

 

Folk och Försvar erbjuder på egen hand, och tillsammans med andra, ett antal verktyg för lärare, främst i samhällskunskap. Vi finns tillhands för att försöka ge dig som lärare enkla och användbara hjälpmedel som du kan använda som ett led i din utbildning. Folk och Försvar arbetar med många olika ämnen som tar sin utgångspunkt i ett brett säkerhetsbegrepp som innefattar allt från miljöproblem och Piratebay till internationella insatser och vapenexport. Här nedan hittar du förslag på ett antal olika verktyg.

 

Minister för en dag är ett rollspel som utarbetats av Folk och Försvar. Syftet är att ge deltagarna en introduktion till säkerhetspolitik och internationella relationer.

 

Let's rule a country är samma rollspel som Minister för en dag men hela genomförandet sker på engelska och allt material är på engelska.

 

Om du har några särskilda önskemål om föreläsning eller utbildning inom frågor som rör samhällets säkerhet, försvar och krisberedskap är du välkommen att höra av dig till oss.

 

Tillsammans med bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Föreningen lärare i samhällskunskap arrangerar Folk och Försvar Fortbildningsdagarna för gymnasielärare. Här erbjuder vi nya perspektiv på säkerhet i Sverige och världen genom föreläsningar med framstående experter inom olika fält. År 2013 deltog över 250 lärare i Fortbildningsdagarna, som genomfördes i Stockholm och i Göteborg, med temat Global säkerhet och lokala konflikter.

 

Webbplatsen www.säkerhetspolitik.se är en sajt som administreras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Säkerhetspolitik.se tar upp frågor som rör vår gemensamma säkerhet. Webbplatsen handlar om hot och risker, mot samhällets säkerhet och mot freden i världen, och om de system som finns för att förhindra krig och kriser. Här hittar du information om hur Sveriges samhällsskydd och beredskap fungerar samt hur vårt svenska försvar fungerar. Du kan läsa om svenska civila och militära insatser som pågår runt om i välden men också bakgrunden till de konflikter som just nu pågår i vår omvärld. Webbplatsen är ett utbildningsmaterial som främst vänder sig till elever och samhällskunskapslärare i gymnasieskolan men även till lärare inom andra ämnen och på andra nivåer. För lärare finns en särskild avdelning där du som samhällskunskapslärare kan få vägledning om hur du kan använda utbildningsmaterialet i din undervisning.

 

Ett särskilt nyhetsbrev per e-post skickas regelbundet ut till lärare som vi har fått kontakt med genom vår verksamhet. För att få våra utskick riktade till lärare klickar du på utbildning i menyraden ovan och fyller i din e-postadress i de aktuella fälten.

 

Utöver detta skickas också inbjudningar till Folk och Försvars ordinare seminarier, konferenser och studieresor ut till alla de som finns i vårt register genom en allmän sändlista. Den finns att anmäla sig till på vår startsida.

 

Nästan alla våra evenemang webbsänds direkt och i efterhand. Du hittar alla våra sändningar på FoF PLAY.