Medlemmar

Medlemmar i Folk och Försvar är organisationer och företag, inte enskilda personer. Genom sitt medlemskap markerar de betydelsen av att arbetet med frågor som rör vår säkerhet och vår fred, frihet och demokrati finns på dagordningen.

Idag stödjer 76 rikstäckande, demokratiska organisationer och företag fred, frihet och demokrati genom att vara medlemmar i Folk och Försvar.

Vill din organisation bli medlem? Du är i så fall välkommen att kontakta Lena Bartholdson.

Medlemsorganisationer

Advokatsamfundet

Allmänna Försvarsföreningen

Bilkåren

Brandskyddsföreningen Sverige

Centerpartiets Ungdomsförbund

Centerstudenter

Civilekonomerna

Fackförbundet ST

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Folksam

Fredsbaskrarna

Fria Moderata Studentförbundet

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

Frivilliga Radioorganisationen

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

Försvarets Personaltjänstförbund

Försvarsförbundet

Insatsingenjörernas Riksförbund

Jusek

Kooperativa Förbundet

Kristdemokratiska Studentförbundet

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Kungliga Krigsvetenskapsakademin

Kungliga Örlogsmannasällskapet

Landsorganisationen i Sverige

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Lantbrukarnas Riksförbund

Liberala Ungdomsförbundet

Livsmedelshandlarna

Moderata Ungdomsförbundet

Officersförbundet

Polisförbundet

Riksförbundet Hem och Samhälle

Rikshemvärnsrådet

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Rädda Barnen

Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

Scouterna

SEKO

Sjövärnskårernas Riksförbund

S-kvinnor

SME-D

Socialdemokratiska Studentförbundet

Svensk Handel

Svensk Soldat

Svenska Atlantkommittén

Svenska Bankföreningen

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Brukshundklubben

Svenska Flottans Reservofficersförbund

Svenska FN-förbundet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Svenska Kyrkan

Svenska Pistolskytteförbundet

Sveriges Reservofficersförbund

Svenska Röda Korset

Svenska Soldathemsförbundet

Svenskt Näringsliv

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Ingenjörer

Sveriges Reservofficerare

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

Swedish Association of Civil Security (SACS)

Säkerhets- och försvarsföretagen

Teknikföretagen

Tull Kust

Tjänstemännens Centralorganisation

Ung Pirat

Ung Vänster

Utrikespolitiska Förbundet

Utrikespolitiska Institutet