Nordisk konferens

Sedan många år tillbaka samarbetar Folk och Försvar med våra nordiska systerorganisationer inom ramen för Nordisk konferens. Varje år står en av organisationerna som värd för en konferens där deltagarna diskuterar aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor som berör det nordiska området.

Våra nordiska systerorganisationer

Finland

Planeringskommissionen för försvarsinformation, PFI

Hemsida: www.defmin.fi

E-post: irina.kupiainen@defmin.fi

Norge

Folk og Forsvar

Hemsida: www.folkogforsvar.no

E-post: post@folkogforsvar.no