Foto: Ulf Palm

Om Folk och Försvar

Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Vi tror på värdet av samtal och diskussioner där olika delar av samhället finns representerade. Folk och Försvar ska vara ett forum där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts och utbyter kunskap och erfarenheter. Vi vill att samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik ska vara hela folkets angelägenhet.

Vår verksamhet består av seminarier, konferenser, studieresor samt utbildningar.

Att vara medlem i Folk och Försvar innebär att stödja fred, frihet och demokrati. Våra 70 medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns på agendan för offentlig debatt.

Folk och Försvars verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, särskilda projektbidrag samt bidrag från regeringen.