Folk och Försvars Rikskonferens

2015 års Rikskonferens äger rum den 11-13 januari.

Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen. De senaste åren har konferensen genomförts på Sälens Högfjällshotell.

Rikskonferensen samlar 300 deltagare och 30-40 talare under tre dagar. Dess syfte är att ge deltagarna möjlighet till information, diskussion och debatt om säkerhets- och försvarspolitik samt samhällets säkerhet.

Konferensen uppmanar till såväl formella som informella diskussioner mellan parlamentariker, representanter från näringslivet, politiska partier, myndigheter, ungdomsorganisationer och olika NGO:er. Rikskonferensen skapar därför möjlighet till diskussioner och personliga kontakter på ett unikt sätt.

Den mediala uppmärksamheten kring Rikskonferensen är stor och 2014 fanns ca 60 mediarepresentanter på plats för att följa den. SVT och TV4 sände från konferensen och konferensen sändes också i sin helhet via vår hemsida.