Foto: Ulf Palm

Seminarier och konferens

Debatt om säkerhetspolitik och samhällets säkerhet berör oss alla. Folk och Försvar vill hålla debatten levande genom att utgöra ett forum. Under våra seminarier och konferenser möts olika människor med olika åsikter för att sprida kunskap och diskutera om samhällssäkerhet, säkerhets- och försvarspolitik.

Inom ramen för Folk och Försvars programverksamhet genomför vi seminarier, konferenser och studieresor. Vi finns också på plats under den årliga Almedalsveckan i Visby. Folk och Försvars största arrangemang är vår årliga Rikskonferens i Sälen.