Foto: Ulf Palm

Seminarier och debatt

Folk och Försvar genomför årligen en rad seminarier och debatter om aktuella säkerhetspolitiska ämnen. Vi arrangerar allt ifrån kortare frukostmöten till heldagskonferenser, ibland i samarbete med andra institutioner och organisationer eller med de partipolitiska riksdagspartierna. Våra seminarier är alltid öppna för allmänheten.