Globala Gymnasiet - Nyheter

"Under förra måndagen genomförde elever från Globala Gymnasiet ett säkerhetspolitiskt rollspel på Armémuseet under ledning av Folk och Försvar. Eleverna delades in i fem olika länder alla med olika förutsättningar att verka inom den internationella politiken. Eleverna fick sedan raskt utse viktiga regeringsposter och skriva en regeringsförklaring för respektive land."

Läs mer...