Studentkonferenser

Studenter är en viktig målgrupp för Folk och Försvar. Sedan 2003 erbjuder vi säkerhetspolitiska studentkonferenser för universitet och högskolor runt om i Sverige. Målgruppen är studenter i statsvetenskap, internationella relationer, krisberedskap, freds- och konfliktstudier och angränsande ämnen. Med våra studentkonferenser vill vi öka kunskapen om, och intresset för, försvars- och säkerhetspolitiska förhållanden utifrån olika teman och perspektiv. Tillsammans med det aktuella universitetet skapar vi ett program som kan handla om allt från klimatförändringar och våldsbejakande extremism till demokratiseringsprocesser och Försvarsmaktens framtida utveckling. 

Vid frågor, vänligen kontakta Fredrik Müller-Hansen eller ring 08-588 824 93