Uppdragsutbildning

Folk och Försvar genomför uppdragsutbildningar med organisationer, företag och andra aktörer i enlighet med deras önskemål. Vi kan erbjuda anpassad utbildning inom frågor som rör försvar, säkerhet och samhällets krisberedskap, med svenska och internationella perspektiv.

På uppdrag av Försvarsmaktens informationsstab genomförde Folk och Försvar en uppdragsutbildning för Public Affairs Soldiers (PAS) under en veckas tid hösten 2010. Utbildningens tema var säkerhetspolitik och samhällsäkerhet i teori och praktik. Soldaterna fick träffa och samtala med representanter för Folk och Försvars kansli, riksdagen, regeringskansliet och försvarsindustrin. Studiebesök genomfördes vid statsrådsberedningens kansli för krishantering, MSB, länsstyrelsen i Uppsala län samt polisen och räddningstjänsten i Uppsala.

Om du vill veta mer om uppdragsutbildning är du välkommen att kontakta Johan Larnfeldt via epost