Utbildning

Folk och Försvars största verksamhet är utbildning inom försvar, säkerhet och krisberedskap. Denna baseras på vår vision om att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet för oss alla i vår omvärld. Utifrån detta fokuserar vi på kriser och konflikter i Sverige och världen, på internationella relationer samt på svensk säkerhetspolitik, försvarspolitik och krisberedskap. Våra utbildningar riktas framför allt mot unga människor. Gymnasieskolan är en viktig arena, men vi har också en växande verksamhet på universitet, högskolor och folkhögskolor. Vår scenariobaserade utbildning om säkerhetspolitik, kris och konflikt i rollspelsformat har ca 10 000 deltagare per år, och vi genomför varje år ett tiotal utbildningar i rapportering om kris och krig för journaliststudenter. För en mindre grupp unga engagerade i våra medlemsorganisationer genomför vi varje år Försvars och Säkerhetsakademin. Målet för våra utbildningar är att skapa intresse och kunskap för frågor som rör samhällets säkerhet.