Foto: Ulf Palm

Vår vision

Folk och Försvars vision är att skapa insikt i vad som påverkar fred och frihet för oss alla i vår omvärld. Vi ska vara en öppen arena där säkerhets- och försvarspolitik utvecklas och berör, och nya idéer prövas. Hos oss möts olika människor och olika åsikter.