Paneldebatt vid Rikskonferensen
Foto: Ulf Palm

Våra medlemmar

Att vara medlem i Folk och Försvar innebär att stödja fred, frihet och demokrati. Våra 90 medlemsorganisationer markerar genom sitt medlemskap betydelsen av att frågor som rör säkerhetspolitik, försvarspolitik och samhällssäkerhet finns på agendan för offentlig debatt.

Allmänna Försvarsföreningen

aff.a.se

Brandskyddsföreningen Sverige

brandskyddsforeningen.se

Centerstudenter

centerstudenter.se

Civilekonomerna

civilekonomerna.se

Europeiska Ungdomsparlamentet

eup.se

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

flygvapenfrivilliga.se

Folksam

folksam.se

Fria Moderata Studentförbundet

fmsf.se

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

fak.se

Frivilliga Flygkåren

ffk.se

Frivilliga Motorcykelkårernas Riksförbund

fmck.se

Frivilliga Radioorganisationen

fro.se

Föreningen Lärare i Samhällskunskap

flsriks.wordpress.com

Föreningen Svenskt Flyg

svensktflyg.se

Försvarets Personaltjänstförbund

fpf.a.se

Försvarsförbundet

forsvarsforbundet.se

Grön Ungdom

gronungdom.se

Hela Sverige ska leva

helasverige.se

Kristdemokratiska Studentförbundet

kdstudent.se

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

kdu.se

Kungliga Krigsvetenskapsakademin

kkrva.se

Kungliga Örlogsmannasällskapet

koms.se

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

lsu.se

Lantbrukarnas Riksförbund

lrf.se

Liberala Ungdomsförbundet

luf.se

Livsmedelshandlarna

livsmedelshandlarna.se

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

svenskalottakaren.se

Rikshemvärnsrådet

radet.hemvarnet.se

Rymdforum Sverige

rymdforum.nu

Rädda Barnen

raddabarnen.se

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige

sios.org

Scouterna

scouterna.se

SEKO

seko.se

Sjövärnskårernas Riksförbund

sjovarnskaren.se

SME-D

sme-d.se

Stöldskyddsföreningen

stoldskyddsforeningen.se

Svensk Handel

svenskhandel.se

Socialdemokratiska Studentförbundet

s-studenter.se

Svensk Soldat

svensksoldat.se

Svenska Atlantkommittén

atlantkommitten.se

Svenska Bankföreningen

swedishbankers.se

Svenska Blå Stjärnan

svenskablastjarnan.se

Svenska Brukshundklubben

brukshundklubben.se

Svenska Fallskärmsförbundet

sff.se

Svenska Flottans Reservofficersförbund

sfro.se

Svenska FN-förbundet

fn.se

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

forsvarsutbildarna.se

Svenska Kyrkan

svenskakyrkan.se

Svenska Läkare mot Kärnvapen

slmk.org

Svenska Pistolskytteförbundet

pistolskytteforbundet.se

Svenska Röda Korset

redcross.se

Svenska Soldathemsförbundet

soldathem.org

Svenskt Näringsliv

svensktnaringsliv.se

Sveriges Akademikers Centralorganisation

saco.se

Sveriges Civilförsvarsförbund

civil.se

Sveriges Farmaceuter

sverigesfarmaceuter.se

Sveriges Ingenjörer

sverigesingenjorer.se

Sveriges Kommuner och Landsting

skl.se

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

smkr.se

Sveriges Reservofficerare

sverof.se

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

ssu.se

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

sverigesveteranforbund.se

Swedish Association of Civil Security (SACS)

civilsecurity.se

Säkerhets- och försvarsföretagen

soff.se

Tjänstemännens Centralorganisation

tco.se

Tull Kust

tullkust.se

Ung Vänster

ungvanster.se

Utrikespolitiska Förbundet

ufsverige.org

Utrikespolitiska Institutet

ui.se

Om medlemskapet

Medlemmar i Folk och Försvar är rikstäckande och demokratiska organisationer. Enskilda personer kan inte vara medlemmar. Genom sitt medlemskap markerar de betydelsen av att arbetet med frågor som rör vår säkerhet finns högt upp på den politiska dagordningen.

Idag har Folk och Försvar över 90 medlemmar som stödjer fred, frihet och demokrati genom sitt medlemskap.

Vill din organisation bli medlem? Du är i så fall välkommen att kontakta generalsekreterare Maud Holma von Heijne:

maud.vonheijne@folkochforsvar.se

 

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...