Presskonferens vid Rikskonferensen 2014
Foto: Ulf Palm

Om Folk och Försvar

Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Vi tror på värdet av samtal och diskussioner där olika delar av samhället finns representerade. Folk och Försvar ska vara ett forum där forskare, myndigheter, politiker, näringsliv, media och ideella organisationer möts och utbyter kunskap och erfarenheter. Vi vill att säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap ska vara hela folkets angelägenhet.

Vår verksamhet består av utbildningar samt av seminarie- och konferensverksamhet.

Foto: Ulf Palm
Lista | Styrelsens ledamöter

Göran Arrius

Ordförande

Sveriges Akademikers Centralorganisation

Olof Erixon

Vice ordförande

Svenskt Näringsliv

Ingela Edlund

Landsorganisationen i Sverige

Lena Åsheim

Lantbrukarnas Riksförbund

Torbjörn Bredin

Tjänstemännens Centralorganisation

Maria Billing

Advokatsamfundet

Hanna Cederin

Ung Vänster

Simon Johansson

Moderata Ungdomsförbundet

Aria Nakhaei

Utrikespolitiska Förbundet

Klas Wåhlberg

Teknikföretagen

Ylva Jonsson Strömberg

Svenska Röda korset

Ann-Sofie Eriksson

Sveriges Kommuner och Landsting

Malin Dreifaldt

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté

Dennis Gyllensporre

av Försvarsmakten föreslagen representant

Svante Werger

av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreslagen representant
Lista | Våra ordföranden genom tiderna

Överståthållare Torsten Nothin, 1940 - 1944

Direktör Albin Johansson, KF 1944 - 1958

Direktör Bertil Kugelberg, SAF 1958 - 1967

Direktör Otto Nordenskiöld, TCO 1967 - 1970

Direktör Harald Håkansson, LRF 1970 - 1977

LO-ordförande Gunnar Nilsson, 1977 - 1983

Direktör, SAF Olof Ljunggren, 1983 - 1986

TCO-ordförande Björn Rosengren, 1986 - 1994

LRF-ordförande Bo Dockered, 1994 - 1998

TCO-ordförande Inger Ohlsson, 1998 - 2000

SACO-ordförande/Vd Sv. Läkarförbundet Anders Milton, 2000 - 2003

Vice vd Svenskt Näringsliv H G Wessberg, 2003 - 2004

RF-ordförande Caroline Trapp, 2004 - 2005

LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin, 2005 - 2009

TCO-ordförande Sture Nordh, 2009 - 2012

Saco-ordförande Göran Arrius, 2012 -

Lista | Våra generalsekreterare genom tiderna

Folke Thunborg, 1940 - 1942

Bengt Junker, 1942 - 1944

Harald Jacobsson, 1944 - 1945

Ivar Göthberg, 1945 - 1957

Henning Wingård, 1957 - 1966

Börje Lindqvist, 1966 - 1978

Roland Morell, 1978 - 1983

Maj-Britt Zillén, 1984 - 1991

Christina Salomonson, 1991 - 1996

Olle Fack, 1996 - 2000

Ulla Gudmundson, 2000 - 2001

Lars Ekeman, 2001 - 2012

Lena Bartholdson, 2012 - 2017

Maud Holma von Heijne 2017 -

Visste du att:

Vi möter över 10 000 unga människor varje år i vår utbildning i gymnasieskolan Minister för en dag?

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...