Rikskonferensen 2019 tisdag 17:10-18:10

Plats: Sälens Högfjällshotell

Datum och tid; -

FoF PLAY
FoF PLAY
FoF PLAY
Program
(17:10) Klimatförändringar - samhället och säkerhetspolitik 
Malin Mobjörk, Director of Climate Change and Risk Programme Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Mikael Granberg, föreståndare för Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads Universitet
 
(17:40) Klimatförändringar - naturkatastrofer och den moderna frivilligheten
Ylva Jonsson Strömberg, enhetschef Krishantering och beredskap Svenska Röda Korset
Malin Dreifaldt, ledamot i centralstyrelsen för Bilkåren
Daniel Bäckström, ledamot i försvarsutskottet (C)
Hanna Gunnarsson, ledamot i försvarsutskottet (V)

Tillbaka

Foto: Ulf Palm

Rikskonferensen

Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap.

2019 års Rikskonferens kommer att genomföras den 13-15 januari på Högfjällshotellet i Sälen.

Rikskonferensen samlar varje år ca 350 deltagare och 50-60 talare under tre dagar för kunskapsspridning, samtal och debatt. I fokus står världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet och samhällets krisberedskap.

Konferensen uppmanar till möten mellan politiker, aktiva inom organisationer i civilsamhället – inte minst ungdomsorganisationer – samt representanter för fackliga organisationer, näringsliv och myndigheter. Därtill finns en stor och växande medienärvaro.

Hela Rikskonferensen webbsänds och kan ses live och i efterhand här på vår hemsida.

Den officiella hashtagen för Folk och Försvars Rikskonferens är #fofrk

Följ alla sändningar från Rikskonferensen

Här nedanför kan du se seminarierna direkt eller i efterhand.

Rikskonferensen

Arkiv

Rikskonferensen 2018
Rikskonferensen 2017
Rikskonferensen 2016
Rikskonferensen 2015
Rikskonferensen 2014
Rikskonferensen 2013
Rikskonferensen 2012
Söndag 13 januari 2019
(12:30) Välkomstord
Göran Arrius, ordförande Folk och Försvar
Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar
 
(12:35) Sveriges säkerhetspolitiska prioriteringar*
Peter Hultqvist, försvarsminister
 
(12:55) Vårt alternativ för svensk säkerhetspolitik* 
Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna
 
(13:15) Transatlantic Relations: Challenges and Opportunities Ahead* ** 
Scott Baum, Special Representative, Office of the Secretary of Defense, USA
 
(13:40) USA and Sweden – From Paper to Patriot**
Karin Olofsdotter, Sveriges ambassadör i USA
Mike Winnerstig, enhetschef Säkerhetspolitik Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Elisabeth Braw, Associate Fellow, Director of the Modern Deterrence project, RUSI
 
(14:00) PAUS
 
(14:25) Försvarssamarbete i Europa – EU-kommissionens beslut
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-kommissionens representation i Sverige
 
(14:40) Försvarssamarbete i Europa – behovet av en svensk strategi
Göran Mårtensson, generaldirektör Försvarets materielverk (FMV)
Niklas Alm, strategichef/stf generalsekreterare Säkerhets- och försvarsföretagen
Johan Svensson, chef Produktionsledningen Försvarsmakten
Bodil Valero, europaparlamentariker (MP)
Gunnar Hökmark, europaparlamentariker (M)
 
(15:20) Kaffe och incheckning
 
(15:50) Kina – stormakt med större ambitioner
Ola Wong, journalist med fokus på Kina
 
(16:05) Kinas politiska prioriteringar*
Jerker Hellström, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Klas Eklund, Senior Economist Mannheimer Swartling 
 
(16:35) Hård och mjuk makt – svensk-kinesiska relationer
Kristina Sandklef, oberoende Kinaanalytiker Sandklef Asia Insights
Malin Oud, kontorschef Peking och Stockholm, Raoul Wallenberginstitutet
Philip Botström, förbundsordförande SSU
Christoffer Karlsson, säkerhetspolitisk talesperson LUF
 
(17:05) PAUS
 
(17:25) Sveriges utrikespolitik: ett verktyg för stabilitet
Annika Söder, kabinettsekreterare Utrikesdepartementet
Hans Wallmark, ordförande i Utrikesutskottet (M) 
 
(17:50)  Utrikespolitiskt perspektiv 
P J Anders Linder, chefredaktör Axess
Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet
 
(18:10) SLUT FÖR DAGEN
 
*Under punkten kan publiken ställa frågor via Twitter. Tagga din fråga #fofrk och skriv vem den riktar sig till.
**The seminar will be held in English
Måndag 14 januari 2019
(12:30) Nordic Defense Capabilities* **
Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister
Claus Hjort Frederiksen, Danmarks försvarsminister
Jussi Niinistö, Finlands försvarsminister
Frank Bakke-Jensen, Norges försvarsminister
(13:20) PAUS
 
(13:40) Svensk försvarsförmåga som stärker stabiliteten*
Micael Bydén, överbefälhavare
 
(14:10) Försvarsförmåga idag och imorgon*
Jonas Haggren, chef ledningsstaben Försvarsmakten
Fredrik Ståhlberg, stf. arméchef, Försvarsmakten
Mats Helgesson, flygvapenchef Försvarsmakten
Jens Nykvist, marinchef Försvarsmakten
 
(14:50) Kommentar
Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert
Linda Nordlund, ledarskribent Expressen
 
(15:10) KAFFE
 
(15:35) Att skapa ett säkrare Sverige
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 
 
(16:00) The Resilient Nordics – What is Needed to Succeed?* ** 
Cecilie Daae, generaldirektör Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norge
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör inrikesministeriet, Finland
Henning Thiesen, direktör Beredskabsstyrelsen, Danmark
Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 
(16:45) Offentlig-privat samverkan i en ny tid: innebörd och samhällsnytta
Karl Lallerstedt, ansvarig säkerhetspolitik Svenskt Näringsliv
Åsa Sundberg, VD Teracom
 
(17:00) PAUS
 
(17:20) Svenskt totalförsvar i norr – en lägesbild
Björn O. Nilsson, landshövding Norrbottens län
Ulf Siverstedt, chef norra militärregionen Försvarsmakten
Anna Lindh-Wikblad, biträdande kommundirektör Luleå
 
(17:45) Varför ska vi ha ett totalförsvar? - förankring och försvarsvilja
Jenny Deschamps-Berger, sektionschef för analys vid centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan (FHS)
Patrik Oksanen, politisk redaktör MittMedia
Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF
Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom
 
(18:15) MIDDAG
 
(19:15) Säkerhet i en osäker värld
Elisabeth Braw, Associate Fellow, Director of the Modern Deterrence project, RUSI.
Ewa Skoog-Haslum, vice rektor Försvarshögskolan (FHS)
Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet
Rosaline Marbinah, ordförande Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
 
(20:15) SLUT FÖR DAGEN
 
*Under punkten kan publiken ställa frågor via Twitter. Tagga din fråga #fofrk och skriv vem den riktar sig till.
**The seminar will be held in English
Tisdag 15 januari 2019
(12:30) Trygghet och säkerhet – prioriteringar* 
Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
 
(12:55) Hoten mot Sverige - internationella drivkrafter och nationella konsekvenser*
Gunnar Karlson, chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) Försvarsmakten
Klas Friberg, säkerhetspolischef (SÄPO)
 
(13:30) PAUS
 
(13:50) Hoten mot Sverige – rättsstatens förutsättningar och utmaningar* 
Anders Thornberg, rikspolischef
Petra Lundh, riksåklagare
 
(14:25) Hoten mot Sverige – konsekvenser för individ och samhälle
Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef storgöteborg nordost
Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
 
(14:55) Kommentarer
Magnus Ek, förbundsordförande CUF
Martin Hallander, förbundsordförande KDU
Henrik Malmrot förbundsordförande Ung Vänster
 
(15:15) KAFFE
 
(15:45) Artificiell intelligens – en pågående revolution?
Sara Mazur, Director Strategic Research, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, styrelseledamot SAAB
Magnus Sahlgren, senior forskare Research Institutes of Sweden (RISE)
Joel Brynielsson, biträdande forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 
(16:15) Artificiell intelligens – potential och risker
Marika Ericson, doktorand Försvarshögskolan (FHS)
Sara Wrige, präst i Svenska kyrkan och doktor i fysik
Niklas Karlsson, ordförande i försvarsutskottet (S)
Allan Widman, ledamot i försvarsutskottet (L)
 
(16:45) PAUS
 
(17:10) Klimatförändringar - samhället och säkerhetspolitik 
Malin Mobjörk, Director of Climate Change and Risk Programme Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Mikael Granberg, föreståndare för Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads Universitet
 
(17:40) Klimatförändringar - naturkatastrofer och den moderna frivilligheten
Ylva Jonsson Strömberg, enhetschef Krishantering och beredskap Svenska Röda Korset
Malin Dreifaldt, ledamot i centralstyrelsen för Bilkåren
Daniel Bäckström, ledamot i försvarsutskottet (C)
Hanna Gunnarsson, ledamot i försvarsutskottet (V)
 
(18:10) SLUT FÖR DAGEN
 
*Under punkten kan publiken ställa frågor via Twitter. Tagga din fråga #fofrk och skriv vem den riktar sig till.
Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...