Om webbplatsen och vår personuppgiftspolicy

Denna webbplats är gjord av Blue3 MEDIA GROUP och baseras på CMS:et Contao.

I denna del av webbplatsen ger vi mer information om vår webbplats samt Folk och Försvars personuppgiftspolicy.

Om webbplatsen

BILDER OCH RÖRLIG MEDIA

Vi strävar efter att endast använda bilder till vilka vi har fulla rättigheter till eller som kan användas under någon form av licens. Vi försöker vara tydliga med att alltid ange källor för allt material.

Undantaget vårt pressrum äger vi inte bildmaterial utan använder det enligt ovan. Därför är det särskilt viktigt att Folk och Försvar inte anges som källa till bildmaterial utan att materialets nyttjas endast i enlighet med de ursprungliga bestämmelserna.

Samtliga sändningar från våra seminarier är fria att dela och något vi uppmuntrar. När våra sändningar delas vill vi att Folk och Försvar ska anges som källa.

OMVÄRLDSBEVAKNING OCH RSS

Vi använder flera automatiska flöden på vår webbplats. Vi använder tjänster från Google Alert, Google News och Chimpfeedr.

Folk och Försvar prenumererar på flera flöden från såväl myndigheter som privatpersoner. Syftet är att samla och sprida information om svensk försvars- och säkerhetspolitik. Vi strävar efter att alltid vara tydliga i våra vidarelänkningar så att det tydligt framgår att innehållet hämtas externt.

STATISTIK

Vi använder Google Analytics som statistikverktyg. All information som används anonymiseras genom ett aktivt val i vårt publiceringsverktyg Contao.

Folk och Försvars personuppgiftspolicy 

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Folk och Försvar samlar in och använder personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Folk och Försvaras verksamhet, det vill säga när en person anmäler sig till våra aktiviteter, prenumererar på våra utskick eller använder våra tjänster på vår hemsida www.folkochforsvar.se.

Denna policy avser Centralförbundet Folk och Försvar med organisationsnummer 802000-5479 (avser ”vi” respektive ”Folk och Försvar” nedan).

CENTRALA BEGREPP

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

UPPGIFTER VI SAMLAR IN

När du använder våra tjänster och utför aktiviteter inom ramen för tjänsterna lämnar du uppgifter om dig själv, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, skicka meddelanden till via mail eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN – VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Vi samlar in personuppgifter för att kunna genomföra de aktiviteter och som ingår i Folk och Försvars verksamhet. Exempel på sådana aktiviteter är seminarier, konferenser, studieresor, utbildningar och liknande.

Personer som anmäler sig till våra tjänster, som omfattar inbjudningar till våra aktiviteter samt nyhetsbrev, lämnar ifrån sig vissa personuppgifter för att kunna ta emot dessa.

Syftet är i första hand att kunna skicka ut in bjudningar och avgöra om tillgängliga platser är slut, i andra hand att fördela platser för att aktivitetens syfte skall uppnås.

Vi samlar bara in personuppgifter som deltagarna själva angett i samband med anmälan och i samtliga fall krävs en aktiv åtgärd från personen att anmäla sig.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi säljer inte eller för inte vidare insamlade uppgifter till någon tredje part.

I samband med en aktivitet som ska faktureras deltagaren förmedlar vi faktureringsuppgifter till den ekonomibyrå som vi anlitar och som vi har Personuppgiftsbiträdesavtal med.

Vid konferenser och studieresor delar vi deltagarinformation till samarbetspartners som t ex resebyrå samt konferensanläggning. I dessa fall har vi Personuppgiftsbiträdesavtal med dessa som klargör att de inte får hantera informationen annorlunda än vad vi sagt i denna policy.

LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Efter genomförd aktivitet raderas uppgifterna inom ett år. Undantaget är deltagarförteckningar vid våra studieresor samt Rikskonferensen där deltagarlistor sparas i högst fem år. Anledningen är att det där är relevant att se vilka som deltagit tidigare år i samband med utskick och urval för kommande resor och Rikskonferenser.

Det finns alltid en möjlighet att säga upp sin prenumeration på våra tjänster.

Man kan också kontakta oss och be att få bli bortplockad från våra register.

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

PERSONUPPGIFTER I SAMBAND MED REKRYTERING

I samband med rekrytering samlar vi de ansökningar som kommer in och tillgängliggör dessa personuppgifter bara för de som deltar i utvärderingen och rekryteringsprocessen.

Efter avslutad rekrytering kontaktas samtliga sökande med besked om resultatet och ansökningarna raderas/kasseras. I de fall det är av intresse för framtida rekryteringar efterfrågas tillstånd att få behålla ansökan för kommande rekryteringar. Då sparas ansökan med personen medgivande att den får sparas, i max 3 år.

RÄTTELSE, BLOCKERING OCH RADERING

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

OM COOKIES

Vi använder oss av cookies, små textfiler som lagras i användarens dator och som hjälper till när vi räknar unika besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information.

När våra besökare kommer till vår förstasida möts de vid sitt första besök en kort information om att vi använder cookies. Där ger vi våra besökare möjligheten att lära sig mer om cookies och vad vi använder dessa till. Besökaren kan också aktivt ange att denne förstår användningen av cookies och kan då fullt ut använda webbplatsen funktionalitet.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Folk och Försvar är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för vår verksamhet.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor på denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss på någon av följande sätt:

Folk och Försvar 
Personuppgiftsansvarig

Box 2284
103 17 Stockholm 

Org. nr 802000-5479
Email: info@folkochforsvar.se, märk rubriken med Personuppgiftsansvarig.

Tel växel: 08-588 824 00

Vår webbplats sparar viss data (cookies) som vi använder för statistik och utveckling. Läs mer...